Volg ons:

Privacybeleid

Privacybeleid Nederlandse Zuivel Organisatie

De Nederlandse Zuivel Organisatie zal uw persoonsgegevens zorgvuldig opslaan en beveiligen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dit doen. Deze privacyverklaring is aangepast op 14 februari 2018.

Verzamelen van gegevens

Als u de website van de Nederlandse Zuivel Organisatie gebruikt, kan het zijn dat wij gegevens verzamelen over uw gebruik van de website om de goede werking daarvan te waarborgen.

Ook kunnen we u op onze websites de mogelijkheid bieden om u in te schrijven voor een elektronische nieuwsbrief. U dient zich voor de nieuwsbrief eerst aan te melden en uw e-mailadres op te geven. Uw e-mailadres wordt dan toegevoegd aan de lijst van abonnees aan wie wij de nieuwsbrief versturen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich op elk gewenst moment kunt afmelden.

Daarnaast bieden wij u soms op onze websites de mogelijkheid om gedrukte materialen te bestellen, om online een abonnement te nemen op een magazine, of om u op te geven voor een event. In dat geval vragen wij u om een aanmeldingsproces te volgen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de door u gevraagde informatie toe te zenden. Ook kunnen wij deze gegevens later gebruiken om u te benaderen over vergelijkbare producten en diensten, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een ander event, indien wij hiervoor vooraf uw akkoord hebben gekregen.

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft eigen pagina’s op websites voor sociale netwerken. We kunnen persoonsgegevens verzamelen over het gebruik van deze sociale netwerken. Ook kan het zo zijn dat die sociale netwerken gegevens over u verzamelen wanneer u onze pagina’s daar bezoekt. Meer informatie daarover leest u op de privacyverklaringen van die sociale netwerken.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies weigeren of van uw computer wissen via de instellingen van uw browsers.

E-mails die de Nederlandse Zuivel Organisatie naar u stuurt, kunnen tags bevatten waarmee de Nederlandse Zuivel Organisatie kan bepalen of u de e-mail al dan niet heeft ontvangen, geopend heeft en of u op een link in de e-mail heeft geklikt. Hiermee kan de Nederlandse Zuivel Organisatie inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde mails worden gelezen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De Nederlandse Zuivel Organisatie werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonsgegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Daarnaast kan de Nederlandse Zuivel Organisatie uw persoonsgegevens verstrekken aan zusterorganisaties van de Nederlandse Zuivel Organisatie: ZuivelNL, Duurzame Zuivelketen (DZK) en Zuivelstichting. Zij mogen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens bij u zijn verkregen.

Websites van derden

De Nederlandse Zuivel Organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookie beleid van websites die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij adviseren u het privacy- en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en correctie of verwijdering hiervan. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en kunt u uw toestemming voor de verwerking intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking. Voor vragen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u in dat geval vragen om u adequaat te identificeren. Ten slotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opslag en beveiliging van gegevens

Uw persoonsgegevens en gegevensbestanden worden opgeslagen op de servers van de Nederlandse Zuivel Organisatie en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. De Nederlandse Zuivel Organisatie en deze bedrijven beveiligen deze gegevens op zowel administratief, technisch als fysiek niveau.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor we ze hebben verkregen. Indien u aangeeft door ons op de hoogte gehouden te willen worden van evenementen of via een nieuwsbrief, verwijderen we de gegevens als u aangeeft dat u dit contact niet meer op prijs stelt. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van abonnementen, verwijderen wij twee jaar nadat u uw abonnement opzegt.

Wijzigingen van de privacy verklaring

De Nederlandse Zuivel Organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Copyright © Zuivelstichting. Alle rechten voorbehouden
De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.